Zależy mi jak i Tobie na wysokim wskaźniku rentowności inwestycji i czasu, dlatego oferta coachingowa będzie uszyta na miarę po rozmowie z Tobą. 

Zależy ona od Twoich celów lub celów rozwojowych pracownika.

Coaching może odbywać się podczas spotkania, przez telefon, Skype, WhatsApp, Viber i inne środki komunikacyjne.


LIFE COACHING

Dzisiaj sukces osiągają Ci, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy i robią to, co daje sens w życiu oraz pomagają innym zdobywać to, czego oni chcą.

W ramach Life Coachingu będziesz otwierać i rozwijać swoje umiejętności, silne strony, produktywność, radzenie ze stresem i trudnymi emocjami, koncentrację i samoświadomość, i osiągać ważne dla Ciebie cele.

Gwarantowane rezultaty:

 • Zwiększysz samoświadomość
 • Pokonasz ograniczające przekonania
 • Poznasz jak zarządzać sobą, swoimi emocjami
 • Będziesz budować lepsze relacje z innymi ludźmi
 • Zobaczysz lepszą perspektywę dalszej kariery lub własnego biznesu

Skontaktuj się ze mną


 BUSINESS COACHING

Tylko nieliczni z nas pracują w pojedynkę i osiągają sukcesy. Znakomita większość osiąga sukcesy pracując w zespołach. 

W ramach Business Coachingu będziesz rozwijać swoje kompetencje z wykorzystaniem narzędzi wspierających ustalenie celów rozwojowych – informacja zwrotna 360 stopni.  Ty i Twój zespół stworzycie klimat organizacyjny i kulturę przywództwa, co będzie pozytywnie wpływać na zaangażowanie podwładnych, ich rozwój, poczucie satysfakcji i wyniki finansowe.

Gwarantowane rezultaty:

 • Rozwój pracowników i talentów
 • Będziesz stosować różne style kierowania
 • Coachingowy system zarządzania zespołem
 • Poznasz efektywny sposób zarządzania zespołem
 • Poznasz narzędzia do efektywnego zarządzania marką osobistą
 • Ulepszysz relacji z innymi poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • Zdobędziesz niezbędne kompetencje jak być skutecznym managerem- delegowanie, feedback, motywowanie pracowników, podejmowanie decyzje, wyznaczania celów

Skontaktuj się ze mną


TRANSITION COACHING

Transition Coaching wspiera obcokrajowców i ich małżonków w szybszym dostosowywaniu się do realiów ich życia osobistego i zawodowego w nowym państwie, co skraca czas adoptacji i zwiększa ich efektywność w pracy.

Transition Coaching wspiera obcokrajowca w opanowaniu stresu i szoku kulturowego poprzez stworzenia szytej na miarę strategii radzenia sobie z nową codziennością.

Jest prowadzony przez mnie, coacha, który sam doświadczył zmianę kulturową i skutecznie zaadaptował się w Polsce.

Coaching jest prowadzony w językach: polski, angielski, rosyjski lub ukraiński.

Gwarantowane rezultaty:

 • Opanujesz stres i skutki szoku kulturowego
 • Zmniejszysz czas na adoptację w nowym państwie
 • Rozwiniesz umiejętności działania na styku dwóch kultur
 • Przygotujesz się do nowych wyzwań w wielokulturowym zespole
 • Stworzysz własne, szyte na miarę, strategie radzenia sobie z napotykanymi trudnościami w nowej kulturze i będziesz działać na poziomie swojego potencjału

Skontaktuj się ze mną