Wszyscy wielcy ludzie tego świata potrafili zarządzać sobą i ciągle rozwijać się.

W dużym stopniu temu właśnie zawdzięczali swoje nieprzeciętne osiągnięcia. 

OBSZARY ROZWOJU OSOBISTEGO: 

TWÓJ TEMAT I CELE NAD KTÓRYMI CHCESZ POPRACOWAĆ:

 • Nasza współpraca zaczyna się od Ciebie i kończy rezultatami, które osiągasz
 • W wyniku naszej współpracy osiągniesz to, co jest najważniejsze dla Ciebie

KOMUNIKACJA:

 • Słuchanie
 • Lepsza komunikacja

ZWIĄZEK I RODZINA:

 • Budowanie szczęśliwego związku
 • Rozwód i rozstanie, toksyczne relacje

BYĆ MENEDŻEREM:

 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie talentami
 • Menedżer w świecie relacji
 • Motywowanie pracowników
 • Obejmowanie roli menedżera
 • Delegowanie odpowiedzialności

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO:

 • Ocena 360 stopni, feedback
 • Umiejętności i style przywódcze, zarządzania
 • Rozwój pracowników, talentów i wywieranie wpływu

BIZNES, START-UP:

 • Zwinność, Agile, LEAN
 • Rozwój biznesu i strategia

INFORMACJA ZWROTNA 360 STOPNI:

 • Konsultacja
 • Ustalenie celów rozwojowych
 • Raport z informacją zwrotną od przełożonych, współpracowników, podwładnych, klientów

EMOCJE:

 • Zrozumienie swoich emocji i empatia
 • Zarządzanie emocjami, Inteligencja Emocjonalna

POZNANIE SIEBIE:

 • „Kim jestem?”, silne strony, sens życia
 • Życie w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami

ZARZĄDZANIE SOBĄ:

 • Osobisty sukces, wyznaczenie celów
 • Efektywność osobista, produktywny umysł

ZARZĄDZANIE KARIERĄ:

 • Marka osobista
 • Wybór i zmiana ścieżki zawodowej, awans

ZMIANA ŻYCIOWA:

 • Wychodzenie poza sferę komfortu
 • Zmiana ograniczających przekonań, nawyków

PEWNOŚĆ SIEBIE:

 • Panowanie nad stresem
 • Świadomość samego siebie i szacunek do siebie