Chcesz rozwijać swoją karierę – dbaj o rozwój swoich pracowników. Test G 12.

Dbałość o rozwój podwładnych i stworzenie dobrych miejsc pracy świadczy o skuteczności menedżera.

Bez tych kompetencji nie będzie mógł osiągnąć on odpowiednich wyników w pracy.

Im wyższą pozycję menedżer zajmuje w firmie, tym bardziej jest oceniany pod kątem rozwoju swoich podwładnych i tworzenia dobrych miejsc pracy.

Do zadań menedżerów należy przeprowadzanie regularnych dyskusji na temat rozwoju pracowników, dostarczanie informacji zwrotnych na temat efektywności ich pracy, zapewnianie coachingu i praca z podwładnymi przy opracowywaniu planu rozwoju osobistego.

Instytut Gallupa przez 25 lat przeprowadził badania firm oraz wywiady z około milionem pracowników sprawdzając ich poziom ogólnego poczucia satysfakcji z pracy. W rezultacie tych badań powstało 12 pytań (G 12), które pozwalają określić atrakcyjność miejsca pracy dla pracownika.

Jeśli chcesz, żeby Twoja firma należała do najlepszych w branży, Twoi pracownicy muszą twierdzącą odpowiedzieć na pytania G 12:

 • Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 • Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy?
 • Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 • Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub czy byłem pochwalony za swoją pracę?
 • Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę?
 • Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał?
 • Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 • Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 • Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie?
 • Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela?
 • Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 • Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Odpowiedź na Test Gallupa pozwoli Ci ustalić jakie obszary w organizacji wymagają podjęcia działań z Twojej strony, aby Twoje podwładni nie czuli się zaniedbani, nie tracili motywację i nie odeszli.

Mimo że rozmowa o rozwoju zawodowym jest trudna, zaniedbywanie tej kwestii może wpłynąć negatywnie zarówno na nas, nasz zespół, jak i na całą firmę.

Podziel się: