Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą!

🔥Nie porównuj siebie do innych.

🔥Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą!

🔥Bądź świadomy swoich umiejętności, mocnych stron, talentów, w czym jesteś dobry… 

🔥Doceń, że jesteś wyjątkowy i nigdy nie będziesz taki, jak ktoś inny.

🔥Nosisz w sobie niepowtarzane bogactwo wewnętrznych zasobów.

☀️Bądź sobą.

💌Za ilustrację bardzo dziękuję Małgorzata Starszak, grafika i ilustratora, właściciela firmy Go Projekt

Podziel się: