Nieuświadomione główne grzechy popełniane przez liderów

Jestem konsultantem informacji zwrotnej 360 stopni dla menedżerów. Jest to skuteczny sposób na zrozumiałe i praktyczne informacje zwrotne od ważnych partnerów oraz sposób na zestrojenie zachowania zespołu z własnym – czyli podnoszenie własnej skuteczności jako lidera.

Ocena 360 stopni zwiększa skuteczność liderów dzięki eliminacji „martwych pól”- różnicy pomiędzy poglądami liderów na siebie samych a tym, jak postrzegają ich inni.

Jak pokazuje praktyka, przy przeprowadzeniu badania 360 stopni, okazuje się, że szefowie niezwykle nisko oceniani w jednym lub więcej obszarów, często w ogóle nie uświadamiają sobie swoich zgubnych wad i nie mają sobie zbyt wiele do zarzucenia. Są zaskoczeni tak niską oceną od swoich pracowników, przełożonych, klientów i współpracowników.

Szefowi powinni przyjrzeć się sobie krytycznym okiem i poprosić innych o szczerą ocenę swojego zachowania, zrobić swoją ocenę 360 stopni. Od tego może zależeć ich przyszła kariera i utrzymanie miejsca pracy.

Najpowszechniejsze grzechy przywódcze

W okresie pomyślnej koniunktury złych liderów można ukryć, ale w czasach spowolnienia gospodarczego złe przywództwo to gotowa recepta na katastrofę. Chcąc przekonać się, co decyduje o słabej władzy, Jack Zenger i Joseph Folkman przeanalizowali wyniki dwóch badań i opublikowali swoje wnioski w artykule HBRP.

Po pierwsze, zebrali dane pochodzące z 360‑stopniowej oceny ponad 450 menedżerów przedsiębiorstw notowanych w rankingu Fortune 500. Po drugie, przeanalizowali informacje o ponad 11 tysiącach liderów pozyskane metodą 360‑stopniowej oceny i wyłonili 10% menedżerów uznanych za najmniej skutecznych. Następnie porównali profile liderów zwolnionych z charakterystyką nieskutecznych i na tej podstawie opracowali listę 10 najpowszechniejszych wad przywódczych. Każdy zły szef charakteryzował się przynajmniej jedną z nich, a większość miała ich kilka.

Najgorsi przywódcy:

 • Są pozbawieni energii i entuzjazmu
  Traktują nowe przedsięwzięcia jak zawracanie głowy, rzadko na ochotnika zgłaszają się do nowych projektów i unikają nadmiaru obowiązków. Najcelniej obrazuje ich stwierdzenie, które padło w jednej z ocen: „To człowiek, który wysysa z ludzi całą energię i chęć do działania”.

 

 • Akceptują swoje przeciętne wyniki
  Wyolbrzymiają trudności związane z realizacją celów po to, aby po ich osiągnięciu sprawiać wrażenie, że osiągnęli sukces. Ich motto brzmi: „Obiecuj mniej, dostarczaj więcej”.

 

 • Nie mają jasno określonej wizji i kierunku działania
  Wychodzą z założenia, że ich jedynym zadaniem jest realizacja. Niczym niedoświadczony turysta, który boi się zboczyć ze szlaku, dają sobie radę, dopóki nie dojdą do rozwidlenia dróg.

 

 • Nie umieją trafnie ocenić sytuacji
  Podejmują decyzje, które zdaniem innych menedżerów i podwładnych, nie leżą w najlepszym interesie firmy.

 

 • Nie lubią współpracować
  Stronią od kolegów, działają na własną rękę i traktują innych liderów jak rywali. W konsekwencji ludzie, których wiedza i wsparcie są im najbardziej potrzebne, sami zaczynają ich unikać.

 

 • Mówią jedno, a robią drugie
  Wytyczają standardy zachowań albo formułują oczekiwania odnośnie wyników, po czym sami je podważają. Uchodzą za ludzi nieetycznych i nieuczciwych.

 

 • Sprzeciwiają się nowym pomysłom
  Odrzucają propozycje kolegów i podwładnych. W efekcie, dobre pomysły się marnują, a firma tkwi w martwym punkcie.

 

 • Nie uczą się na własnych błędach
  Choć nie popełniają więcej błędów niż inni menedżerowie, to jednak nie potrafią przekuć porażek w szanse na pozytywną zmianę czy poprawę. Zamiast tego próbują ukryć swoje błędy i bez końca je rozpamiętują.

 

 • Nie mają zdolności interpersonalnych
  Ciążą na nich zarówno grzechy działania, jak i zaniechania. Bywają szorstcy i apodyktyczni, a przy tym wyniośli i niedostępni. Rzadko chwalą osiągnięcia innych.

 

 • Nie wspierają rozwoju zawodowego innych
  Skupiają się wyłącznie na sobie, zaniedbując rozwój podwładnych, co osłabia zaangażowanie poszczególnych ludzi i całych zespołów.

Na tym właśnie polega wartość dodana oceny 360 stopni, że zwiększa Twoje szanse na sukces, ale też sprawia, że jesteś efektywniejszy.

 

 

Podziel się: