myView360 – narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej 360 stopni

Jestem certyfikowanym użytkownikiem myView360 – narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej z wielu źródeł, zwanej oceną 360 stopni.

Zostało zaprojektowane, aby wspierać rozwój menedżerów i pracowników.
Zawiera informacje na temat tego, jak Osoba Badana jest postrzegana przez osoby, z którymi współpracuje w organizacji. Oceny dokonują: przełożony, współpracownicy, podwładni, czasem również Klienci.

Dzięki kompleksowości tej oceny Uczestnik zdobywa cenną wiedzę na temat tego, jak go widzą inni; które cechy cenią, a które uważają za warte dalszego doskonalenia.

Uwzględniając spostrzeżenia ludzi ze swego otoczenia zawodowego, może skuteczni pracować nad wzmocnieniem swego przywództwa, autorytetu, współpracy, komunikacji i innych kompetencji ważnych w pełnionej roli zawodowej.

Podziel się: