Dlaczego jednym udaje się realizować własne cele, a innym nie?

Bo sukces to nie dzieło przypadku. To, co najbardziej odróżnia ludzi sukcesu od tych, którzy odpuszczają i nie docierają do celu, to określony sposób myślenia. Ludzie sukcesu mają wysoką samoświadomość – dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy, dzięki czemu potrafią dobrze wykorzystać każdą szansę.

Dzisiaj każdy z nas musi się nauczyć zarządzać sobą – zarówno w wymiarze długoterminowym, jak i krótkoterminowym.